CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

A. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

  1. GIỚI THIỆU/THÔNG BÁO VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bạn sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản sau đây về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, ngay cả khi Chính Sách này được chúng tôi bổ sung và sửa đổi. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét lại Chính Sách Bảo Mật này để có thể đảm bảo rằng bạn đã nắm được các nội dung của Chính Sách Bảo Mật.

Chính Sách Bảo Mật này quy định các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua website của chính tôi và cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc liên quan đến việc thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào hoặc có thể bị ảnh hưởng như thế nào từ việc bạn sử dụng website của chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: stechvina2@gmail.com

  1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng website này. Tuy nhiên, một số dịch vụ cụ thể mà bạn theo dõi thông qua website này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để phản hồi các câu hỏi của bạn và để gửi cho bạn các bản tin, thông tin sản phẩm, thông tin cập nhật và các thông tin có liên quan khác của CÔNG TY TNHH S TECH VINA và các công ty liên kết. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn quyết định ngừng nhận thông tin từ chúng tôi, xin hãy tham khảo quy định dưới đây về ‘Hủy Đăng Ký’.

Ngoài ra, tương tự như các website thông thường khác, một cách không chủ đích khi bạn sử dụng website của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi nhận một số thông tin như tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet, địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng, loại phần mềm trình duyệt và hệ điều hành bạn đang dùng, ngày và giờ bạn truy cập vào website của chúng tôi, địa chỉ website có đường dẫn trực tiếp đến website của chúng tôi, nếu có, địa chỉ website được bạn truy cập thêm từ website của chúng tôi, nếu có, và các thông tin liên quan đến việc duyệt web tương tự. Chúng tôi cũng có thể tập hợp thông tin liên quan đến quá trình sử dụng của bạn và những người khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin nói trên để hỗ trợ trong việc cải thiện website của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên website. Chúng tôi không sử dụng những dữ liệu này theo bất kỳ cách nào để tạo lập hoặc duy trì hồ sơ cá nhân của bạn hoặc để thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

Thông thường, chúng tôi sẽ không công bố thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng website của chúng tôi cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền cung cấp thông tin đó cho nhân viên, nhà thầu, đại lý của chúng tôi và những bên do chúng tôi ủy quyền trong phạm vi cần thiết để họ có thể thay mặt chúng tôi thực hiện một số dịch vụ liên quan đến website (ví dụ như dịch vụ web hosting hoặc dịch vụ bảo trì). Chúng tôi cũng bảo lưu quyền được cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải cung cấp vì bất kỳ hoặc toàn bộ các lý do sau: (i) theo quy định của pháp luật; (ii) để tuân thủ theo quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ; (iii) để ngăn cản, điều tra, phát hiện hoặc truy tố hành vi phạm tội hoặc hành vi tấn công vào cơ sở kỹ thuật của website hoặc hệ thống của chúng tôi; và/hoặc (iv) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của CÔNG TY TNHH S TECH VINA(“S TECH’), của người sử dụng website hoặc của cộng đồng.

  1. SỬ DỤNG COOKIES

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu mà các website gửi đến ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập các website đó. Cookie có thể chứa thông tin như ID người dùng mà các website đó sử dụng để theo dõi các trang web mà bạn đã truy cập. Chúng tôi sử dụng cookies nhưng không lưu giữ thông tin định dạng cá nhân trong cookie của bạn. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi cũng theo dõi và duy trì nhận dạng website mà bạn đã truy cập ngay trước khi truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi bất kỳ thông tin nào khác về việc sử dụng các website khác của bạn.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách tắt tính năng này trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tắt tính năng cookies, chúng tôi sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của bạn để giúp bạn đặt mua hàng trên website của chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể nhận diện bạn là người dùng đã đăng ký của chúng tôi, nên chúng tôi có thể không cho phép bạn truy cập vào thông tin tài khoản của bạn.

  1. HỦY ĐĂNG KÝ VÀ/HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi hoặc muốn thông tin cá nhân của bạn được dỡ bỏ khỏi hệ thống dữ liệu của S TECH, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ stechvina2@gmail.com. Ngoài ra, khi bạn nhận được thông tin từ chúng tôi bằng thư điện tử (e-mail) hoặc cách thức liên hệ khác, bạn có thể sử dụng chức năng “Hủy đăng ký” quy định trong cách thức liên hệ đó, nhờ vậy chúng tôi sẽ biết rằng bạn không còn muốn nhận thông tin từ chúng tôi.

Bạn có thể xem xét lại, thay đổi hoặc xóa bỏ một số thông tin cá nhân cụ thể liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi (ví dụ như tên và thông tin liên hệ). Để xem xét lại, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0899 959 053 hoặc Hotline 0898.067.159 hoặc viết cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp dưới đây. Xin hãy cung cấp họ tên đầy đủ và địa chỉ e-mail mà bạn đã sử dụng khi bạn đăng ký hoặc đặt hàng với chúng tôi. Xin lưu ý rằng với từng yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể cần từ 6 đến 8 tuần để thực hiện quy trình cập nhật.

  1. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mạng Internet và các lợi ích mà Internet mang lại, cũng như cách mà con người sử dụng Internet và các quy định của pháp luật có liên quan, đang phát triển rất nhanh. Do đó, S TECH bảo lưu quyền được cập nhật và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể xác định được bản Chính Sách Bảo Mật đã được sửa đổi bằng cách xem ngày “Cập Nhật Cuối Cùng” tại đầu trang này, hoặc bạn có thể gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ stechvina2@gmail.com, hoặc liên hệ với S TECH theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH S TECH VINA

Địa chỉ: 46 đường 24B, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  1. ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG MẠNG KHÁC

Website này có thể chứa các đường dẫn đến các trang mạng khác. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không và không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thông tin của những trang mạng đó và Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua website này. Chúng tôi khuyến khích việc bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc các tuyên bố bảo mật tại tất cả các trang mạng mà bạn truy cập.

B. Chính Sách & Quy Định Chung

1. Xác Nhận và Đồng Ý

CÔNG TY TNHH S TECH VINA (‘S TECH’) cung cấp cho bạn việc sử dụng Website của S TECH (‘Web Site/ Website’), với điều kiện là bạn đồng ý và không thay đổi các điều khoản và điều kiện sau đây (‘Điều Khoản và Điều Kiện’). Xin hãy đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này. Bằng việc sử dụng Website này, bạn đang đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không muốn tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn không được truy cập hoặc tải các nội dung trên Website này.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ các nội dung, văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác (‘Nội Dung’) được hiển thị, có sẵn hoặc được đăng trên Website này, bao gồm bất kỳ nhãn hiệu hoặc quyền tác giả, đều là tài sản của S TECH hoặc của chủ sở hữu có thẩm quyền và được pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ bảo vệ. Bạn đồng ý không vi phạm hoặc làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của S TECH, cũng như không xóa bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc thông báo về quyền tài sản nào khác hiển thị trên Website này. Bạn không được phép dẫn chiếu đến, sao chép, bán, công bố, phân phối, sửa chữa, hoặc hiển thị Website này hoặc bất kỳ Nội Dung nào khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của S TECH.

3. Thẩm Quyền Sử Dụng và Ngăn Cấm Sử Dụng

Bạn phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Website này. S TECH có thể, tùy theo quyết định của riêng S TECH, thay đổi, chỉnh sửa, dịch, tạm ngừng, ngăn cản việc truy cập hoặc chấm dứt Web Site, các Điều Khoản và Điều Kiện, Nội Dung hoặc bất kỳ đường dẫn nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không cần phải báo trước. S TECH có thể tự quyết định việc chấm dứt việc bạn truy cập và sử dụng Website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không cần phải báo trước, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả lý do vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này. Trong trường hợp bạn dẫn chiếu Website này đến website nào khác mà S TECH phản đối, thì căn cứ trên thông báo phản đối của S TECH, bạn đồng ý ngay lập tức chấm dứt việc dẫn chiếu đó. Ngoài ra, bạn đồng ý không dẫn chiếu bất kỳ trang hoặc ảnh của Website này trừ trang đầu tiên hoặc phần trên cùng của trang. Tại thời điểm này, S TECH không thu phí cho việc truy cập hoặc sử dụng Website này, tuy nhiên, S TECH bảo lưu quyền đặt ra hoặc sửa đổi các loại phí liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không phải thông báo trước.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm và Miễn Trừ

Bất kỳ và toàn bộ nội dung hiển thị trên Website này được đưa ra chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Bất kỳ sản phẩm nào của S TECH và/ hoặc các công ty liên kết của S TECH đều được bảo hành theo Điều kiện Bảo hành tiêu chuẩn của S TECH và/ hoặc các công ty liên kế & các điều khoản, điều kiện mua bán khác được quy định trong Hợp đồng mua bán giữa S TECH và Bên Mua. Website này, các nội dung và đường dẫn được cung cấp trên cơ sở “nguyên nghĩa và “sẵn có” , S TECH không chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra khi bạn sử dụng. S TECH và các công ty liên kết của S TECH không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản thiệt hại hoặc tổn thất nào, bao gồm cả những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính hậu quả, cá biệt, không lường trước được, hoặc khoản bồi thường mang tính trừng phạt và/ hoặc mất doanh thu liên quan đến việc sử dụng Internet, Website này, các nội dung của Website hoặc các đường dẫn của Website.

5. Bồi Hoàn

Bạn phải bảo vệ, bảo đảm và giữ cho S TECH và các công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên và nhà thầu của S TECH khỏi bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí hoặc tổn thất nào, bao gồm cả chi phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Website này, thực hiện các hoạt động trực tuyến, vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc các giao kết hoặc giao dịch với người khác thông qua việc sử dụng Website này.

6. Luật Áp Dụng và Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

Website này, các Điều Khoản và Điều Kiện và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các vấn đề nêu trên sẽ chỉ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không cần xem xét đến việc xung đột các nguyên tắc pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Website này hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết bởi hình thức trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo Quy Tắc Trọng Tài. Địa điểm trọng tài là tại Hà Nội và ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài là tiếng Anh.

7. Trách nhiệm đối với ID Đăng Nhập và Thông Tin Người Dùng

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm đối với việc duy trì thông tin tài khoản ID Đăng Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn, mật khẩu, thông tin định danh người dùng duy nhất, thông tin cụ thể của người dùng tài khoản ID Đăng Nhập và tất cả các thông tin khác được sử dụng liên quan đến bất kỳ tài khoản ID Đăng Nhập của S TECH) một cách bảo mật và đối với bất kỳ hành vi nào xảy ra do hậu quả của việc bạn trao quyền hoặc cho phép người hoặc thực thể khác sử dụng tài khoản ID Đăng Nhập của bạn. Bạn đồng ý rằng sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi trong trường hợp (i) tài khoản ID Đăng Nhập của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc (ii) tài khoản ID Đăng Nhập của bạn hoặc tài khoản ID Đăng Nhập của công ty mà bạn có trách nhiệm yêu cầu chấm dứt sử dụng ngay lập tức vì lý do nhân viên hoặc đại lý từ chức và/hoặc chấm dứt hợp đồng; và (iii) khi bạn biết có bất kỳ truy cập trái thẩm quyền vào tài khoản ID Đăng Nhập của bạn hoặc bất kỳ vi phạm về an ninh nào khác mà có thể ảnh hưởng đến Website này. Tuy nhiên, thông báo của bạn cho S TECH về bất kỳ việc mất hoặc bị đánh cắp tài khoản Đăng Nhập ID, việc chấm dứt bất kỳ tài khoản ID Đăng Nhập S TECH hoặc việc truy cập trái phép vào tài khoản ID Đăng Nhập của bạn sẽ không làm giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của bạn đối với bất kỳ thiệt hại, khiếu nại, và/hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc việc sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích Website này.

8. Quy định khác

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ thẩm quyền đại diện cho bất kỳ thực thể nào mà bạn đại diện để ký kết Điều Khoản và Điều Kiện này. Điều Khoản và Điều Kiện này cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên liên quan đến đối tượng điều chỉnh và thay thế toàn bộ các thỏa thuận hoặc giao kết trước đó. Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ có thể do S TECH toàn quyền quyết định việc sửa đổi. Nếu có bất kỳ quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào, các quy định còn lại sẽ vẫn có giá trị và được thực thi đầy đủ. Nghĩa vụ của bạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Website này hay việc bạn sử dụng Website này và bất kỳ Nội Dung, hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện này chấm dứt.

C. Các Chính Sách Khác

1. Quy định về thanh toán

Thực hiện Giao dịch tại Website

Bước 1: Quý Khách đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực;

Bước 2: S TECH sẽ liên hệ lại để tư vấn/ xác nhận lại nhu cầu của Quý Khách.

Bước 3: Hai bên ký kết hợp đồng và S TECH chuyển hàng cho Quý Khách như đã thỏa thuận.

Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi 0899.959.053(VN) –  0906 267 159(한국인) hoặc hòm thư hỗ trợ khách hàng:  stechvina2@gmail.com; stechvina3@gmail.com

Bộ phận kinh doanh hoặc Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ lại với Quý Khách trong thời gian sớm nhất.

2. Chính sách vận chuyển

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi 0899.959.053 hoặc hòm thư hỗ trợ khách hàng: stechvina2@gmail.com; stechvina3@gmail.com

3. Chính sách bảo hành/bảo trì

3.1. Tiêu chuẩn bảo hành

Bảo hành sản phẩm (“Sản Phẩm”),  tuân thủ các quy định về bảo hành sau đây (“Quy Định Bảo Hành”). Xin lưu ý rằng Quy Định Bảo Hành này không áp dụng đối với các đơn đặt hàng đặc biệt.

Với việc mua hoặc sử dụng Sản Phẩm, Khách Hàng được xem như chấp thuận Quy Định Bảo Hành này bất kể các điều khoản bảo hành khác có thể có giữa khách hàng và S TECH liên quan đến Sản Phẩm.

Một số Sản Phẩm có kèm theo giấy chứng nhận bảo đảm hoặc giấy bảo hành từ nhà sản xuất. Trong trường hợp này, xin lưu ý rằng giấy chứng nhận bảo đảm hoặc giấy bảo hành từ nhà sản xuất sẽ thay thế cho Quy Định Bảo Hành này và Quy Định Bảo Hành này sẽ không được áp dụng.

3.2. Phạm vi và thời hạn bảo hành

1. Đối với các Sản Phẩm được mua bởi Khách Hàng, S TECH sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần Sản Phẩm hoặc sửa chữa Sản Phẩm miễn phí nếu Sản Phẩm đó bị hỏng, bị hư hại hoặc bị khiếm khuyết (“Khiếm Khuyết”) do lỗi của S TECH với điều kiện (i) có thông báo bằng văn bản chỉ rõ đầy đủ, chi tiết về Khiếm Khuyết của sản phẩm, mà các thông báo này thỏa mãn S TECH và được gửi tới S TECH trong thời gian bảo hành (như quy định trong điều khoản sau), và (ii) được S TECH thừa nhận rằng các Khiếm Khuyết này là do lỗi của S TECH.
Lưu ý rằng các trường hợp sau đây nằm ngoài phạm vi bảo hành:

(1)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm sai cách so với cách thức sử dụng công nghiệp thông thường. Theo Quy Định Bảo Hành, sử dụng công nghiệp thông thường có nghĩa là việc sử dụng như một bộ phận của thiết bị sản xuất chung hoặc sử dụng nhằm mục đích thương mại hoặc ứng dụng công nghiệp, nhưng không bao gồm các phương tiện vận chuyển với mục đích vận chuyển người như ô tô, các loại phương tiện giao thông hoặc tàu thuyền, các thiết bị y tế với mục đích chữa trị và chẩn đoán bệnh cho người, các sản phẩm tiêu dùng được sử dụng trong gia đình nói chung như các thiết bị điện tử và các thiết bị điện.

(2)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm trong các thiết bị hàng không vũ trụ, các thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc các sản phẩm liên quan đến quân sự như vũ khí.

(3)Khiếm Khuyết do Khách Hàng bốc dỡ Sản Phẩm thiếu cẩn thận hoặc sai sót.

(4)Khiếm Khuyết do các thảm họa tự nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt).

(5)Khiếm Khuyết do không tuân thủ các chỉ dẫn, mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng và lưu ý, điều kiện sử dụng, thiết kế hay các vấn đề khác liên quan đến Sản Phẩm được thể hiện trong Catalog; hoặc trong bất kỳ thông báo hay các mô tả khác trong các tài liệu đi kèm với Sản Phẩm (hoặc các phụ kiện của nó).

(6)Khiếm Khuyết do Khách Hàng tự gia công, sửa chữa, thay đổi hoặc tháo dỡ Sản Phẩm.

(7)Khiếm Khuyết do các thiết bị khác ngoài Sản Phẩm.

(8)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

(9)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm vào các mục đích chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến hoặc sử dụng theo cách chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến.

(10)Khiếm Khuyết do cách sử dụng Sản Phẩm của Khách Hàng vi phạm các quy định.

2. Thời hạn bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm theo Quy Định Bảo Hành này là 12 tháng – một (1) năm tùy mặt hàng, kể từ ngày S TECH giao Sản Phẩm.

3. Những lỗi nhỏ như bị xước, bị hằn dấu vết, bị sứt mẻ, bị phai màu mà không khiến cho Sản Phẩm trở nên không sử dụng được thì không được coi là Khiếm Khuyết. Tuy nhiên, trong trường hợp S TECH thừa nhận rằng những lỗi như bị xước, bị hằn dấu vết, sứt mẻ là những lỗi đặc biệt nghiêm trọng thì những lỗi như vậy sẽ được coi là Khiếm Khuyết.

4. Trong vòng một (1) tuần kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm xác nhận tên và số lượng Sản Phẩm, kiểm tra xem các mô tả, đặc điểm của Sản Phẩm có giống với những mô tả, đặc điểm được liệt kê trong Catalog/ Tài liệu hay không và kiểm tra xem Sản Phẩm có Khiếm Khuyết nào không. Nếu như có bất kỳ Khiếm Khuyết nào, Khách Hàng phải gửi thông báo bằng văn bản cho S TECH, nơi mà Khách Hàng đã mua Sản Phẩm, trong vòng một tuần. Xin lưu ý rằng S TECH có thể cho rằng Sản Phẩm không có Khiếm Khuyết để được bảo hành nếu như S TECH không nhận được thông báo trong vòng một (1) tuần kể từ ngày Khách Hàng nhận được Sản Phẩm.

5. Khách Hàng sẽ bị tính phí đối với tất cả các thay thế và sửa chữa Sản Phẩm sau thời hạn, ngoài phạm vi bảo hành, hoặc không phải là đối tượng của Quy Định Bảo Hành này. Trong một số trường hợp, việc sửa chữa và thay thế là không thể thực hiện do bản chất, thời hạn sản xuất hoặc thông số kỹ thuật của Sản Phẩm.

3.3. Miễn trừ trách nhiệm

1. Ngoài những điều khoản được quy định trong Quy Định Bảo Hành này, hoặc ngoài các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng, S TECH sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (cho dù thiệt hại đó là trực tiếp hay gián tiếp, thông thường hay đặc biệt), bất kỳ mất mát hay chi phí nào phát sinh liên quan đến Khiếm Khuyết của Sản Phẩm.
Những thiệt hại phát sinh liên quan tới Khiếm Khuyết của Sản Phẩm bao gồm thiệt hại gây ra bởi Khiếm Khuyết của hàng hóa được sản xuất bằng việc sử dụng Sản Phẩm, thiệt hại do việc thu hồi lại Sản Phẩm hay bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất bằng việc sử dụng Sản Phẩm và các thiệt hại do việc không sử dụng được Sản Phẩm bao gồm thiệt hại do phải gián đoạn bất kỳ dây chuyền sản xuất nào tại nhà máy hay xưởng sản xuất của Khách Hàng.

2. Trách nhiệm cao nhất của S TECH đối với các thiệt hại xuất phát từ hoặc liên quan đến Khiếm Khuyết của Sản Phẩm sẽ được hạn chế trong khoản đã được Khách Hàng chi trả thực tế cho S TECH khi mua Sản phẩm bị lỗi. Trong mọi trường hợp, S TECH sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, hoặc các thiệt hại mang tính kết quả hay phụ thêm của bất kỳ, bao gồm nhưng không hạn chế, các thiệt hại xảy ra do việc tổn thất về lợi nhuận.

3. Trong trường hợp S TECH không phải là nhà sản xuất của sản phẩm hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng, Khách Hàng có thể truy cứu bồi thường thiệt hại theo các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm từ nhà sản xuất của sản phẩm đó.

4. Đặc biệt, S TECH sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do hoặc có liên quan tới các trường hợp sau:

(1)Việc Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm vi phạm những thông báo lưu ý, cảnh báo hoặc các quy định khác trong Catalog, giấy chứng nhận bảo đảm hay bảo hành từ nhà sản xuất.

(2)Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do hành vi cố ý hoặc vô ý của Khách Hàng.

(3)Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do các sự kiện bất khả kháng.

(4)Các hành vi vi phạm quyền đối với các sáng chế, quyền đối với các phát minh, quyền đối với các thiết kế, quyền đối với các nhãn hiệu thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có liên quan đến Sản Phẩm.

(5)Việc xuất khẩu Sản Phẩm hay sự chậm trễ trong xuất khẩu hay việc cấm xuất khẩu đối với Sản Phẩm là do các quy định của pháp luật hoặc pháp lệnh.

3.4. Điều khoản sử dụng

1. Quy Định Bảo Hành này chỉ áp dụng với việc mua và sử dụng Sản Phẩm trong lãnh thổ Việt Nam và không được áp dụng đối với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2. Theo Quy Định Bảo Hành này, S TECH có thể yêu cầu Khách Hàng hoàn trả lại sản phẩm cần được sửa chữa hoặc thay thế cho S TECH. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, S TECH không thể đưa nhân viên đến nơi của Khách Hàng để sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm.

3. Việc sản xuất và bán Sản Phẩm có thể bị dừng lại theo quyền của nhà sản xuất gốc. Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp này sẽ không thể thay thế Sản Phẩm bằng một Sản Phẩm khác giống y hệt.

S TECH có thể xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung Quy Định Bảo Hành này (“Sửa Đổi”) và sẽ đưa Sửa Đổi này vào trong Catalog/ Tài liệu hoặc đưa lên trang web của S TECH. Nếu Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm sau khi có Sửa Đổi này, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đồng ý với Sửa Đổi đó.

4. Chính sách đổi trả

Việc hoàn trả/ đổi hàng các sản phẩm có sẵn tại kho có thể được chấp nhận trong một số trường hợp. Vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của S TECH nếu có yêu cầu hoàn trả. Xin lưu ý rằng chi phí vận chuyển đối để hoàn trả sản phẩm về S TECH hoặc tại địa điểm do S TECH chỉ định sẽ do khách hàng chi trả.

Công ty không chấp nhận yêu cầu hoàn trả sản phẩm được Sản-Xuất-theo-Đơn Đặt Hàng vì lý do các sản phẩm này đều được sản xuất theo yêu cầu riêng của Quý khách hàng. Xin vui lòng tham khảo chi tiết tại trong Catalog hoặc Tài liệu liên quan.

Nếu sản phẩm nhận được khác với yêu cầu khi đặt hàng, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của S TECH

Chính sách hủy đơn đặt hàng / Hoàn trả sản phẩm này có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.